Gå direkt till innehåll
Officiell start för bygget av Filbornaverket

Pressmeddelande -

Officiell start för bygget av Filbornaverket

Idag inleddes officiellt bygget av Öresundskrafts nya avfallseldade kraftvärmeverk på Filborna i Helsingborg. Vid en grundläggningsceremoni på platsen där verket uppförs avbildade elever i klass 3c vid Västra Ramlösa skola sina händer i fyra betongplattor. Plattorna ska pryda entrén till verket när det går i kommersiell drift den 1 januari 2013.

Vid grundläggningsceremonin medverkade ett 90-tal personer från Helsingborgs stad, Öresundskraft, Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) samt från de större leverantörerna till projektet. Huvudtalare var kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson som kallade Filbornaverket en milstolpe för miljöutveckling och energiförsörjning i Nordvästskåne.

– Filbornaverket kommer att vara Europas modernaste kraftvärmeverk när det står klart mot slutet av 2012. Restavfall i regionen tas om hand utan onödiga transporter och förvandlas till energi. Lokal energiutvinning är en hållbar lösning, både ekonomiskt och miljömässigt, sade Peter Danielsson. Han underströk också att förbränning är ett komplement till återvinning och återanvändning, inte en ersättning för.

Det nya kraftvärmeverket byggs inom NSR:s återvinningsanläggning i Filborna. Öresundskraft som både bekostar och bygger verket har hittills upphandlat bland annat panna, turbin, rökgasrening och byggentreprenad. Förberedande markarbeten pågår och närmast väntar grävarbeten och gjutning.

– Vi kommer inom kort att börja gjuta grunden till bränslebunkern där avfallet förvaras innan det förbränns och förvandlas till el och värme, berättade projektchefen Jesper Baaring,

Investeringen är beräknad till 1,8 miljarder kronor, vilket gör den till en av de största i Helsingborgs stads historia och Öresundskrafts största projekt sedan bygget av Västhamnsverket i början av 80-talet.

 – Det här en investering som stärker det nordvästskånska samarbetet. Satsningen framtidssäkrar regionens avfallshantering och energiförsörjning, vilket gynnar samhällsutveckling och tillväxt, sade Öresundskrafts styrelseordförande, Dick Olsson.

Filbornaverket kommer att ha en förbränningskapacitet på ca 160 000 ton avfall per år, vilket huvudsakligen kommer att bestå av utsorterat avfall från hushåll och industrier i regionen. Anläggningen får en effekt på 75 megawatt el och värme vilket räcker till drygt 20.000 villor.

– Kalkylerna för det nya verket visar på god lönsamhet. Filbornaverket kommer att säkerställa en fortsatt konkurrenskraftig fjärrvärme- och elproduktion, till gagn för våra kunder och ägare, sade Öresundskrafts vd Anders Östlund.


Mer information:
Peter Danielsson, KS ordförande, Helsingborgs stad, tel. 042-10 75 76
Anders Östlund, vd Öresundskraft AB, tel 042-490 30 80, 070-418 30 80
Dick Olsson, styrelseordförande Öresundskraft AB, tel 070-760 56 46
Jesper Baaring, projektchef, tel 042-490 39 79, 070-418 39 79
Göran Skoglund, kommunikationsansvarig Filbornaprojektet, tel 070-418 34 35

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskraft Med visionen ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” har vi höga krav på oss själva. Vårt avtryck på omvärlden ska minska - och vi har kommit en bra bit på väg. Övergången till biobränsle har minskat koldioxidutsläppen med 300 000 ton per år. Fordonsgas i stadsbussarna har förbättrat luften för Helsingborgarna och vi är en av de största påhejarna av elbilar. Vårt nya kraft-värmeverk kommer att göra fjärrvärme och el av restavfall.
Med bas i Helsingborg arbetar vi för en livskraftig Öresundsregion. 450 medarbetare ser till att 260 000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Mer info http://www.oresundskraft.se.

Presskontakt

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35

Relaterat innehåll

Relaterade event

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla, energitjänster, bredband samt stadshubb för Internet of Things lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige