Gå direkt till innehåll
Bygglov för Filbornaverket klart

Pressmeddelande -

Bygglov för Filbornaverket klart

Öresundskraft har beviljats bygglov för uppförandet av det nya avfallseldade Filbornaverket i Helsingborg. Anläggningen uppfyller kraven på estetik och harmoniserar med stads- och landskapsbilden samt med natur- och kulturvärdena på platsen, enligt ett beslut i stadsbyggnadsnämnden i Helsingborgs stad. Beslutet betyder att bygget av Europas modernaste kraftvärmeverk kan starta som planerat före sommaren.

– Det här innebär att våra kunder sannolikt redan i slutet av 2012 kan få el och värme från en anläggning som producerar klimatsmart och ekologiskt hållbar energi till fortsatt konkurrenskraftiga priser, säger Öresundskrafts VD Anders Östlund.

Det nya kraftvärmeverket byggs på Nordvästra Skånes Renhållnings AB:s återvinningsanläggning, enligt NSR:s gällande miljötillstånd. Filbornaverket blir ett nytt landmärke och kommer att ses främst från motorvägen med sina 180 meters längd, 50 meters höjd och 90 meter höga skorsten. Toppen på skorstenen blir Helsingborgs högsta punkt.

Den strömlinjeformade huskroppen symboliserar väl den framåtanda och utveckling som investeringen för med sig.

– Näråtervinning av brännbart avfall är den mest hållbara lösningen, såväl ekonomiskt som miljö- och klimatmässigt, säger Anders Östlund.

Filbornaverket kommer att ha en förbränningskapacitet på ca 160 000 ton avfall per år, eller omkring 50 lastbilar om dagen, vilket huvudsakligen kommer att bestå av restavfall från hushåll, industrier och andra verksamheter i regionen. Anläggningen kommer att producera 75 megawatt el och värme, och 100 procent av energin i det eldade restavfallet tas tillvara.  

Investeringen bedöms uppgå till 1,85 miljarder kronor, vilket gör det till en av de största investeringarna i Helsingborgs stads historia och Öresundskrafts största projekt sedan bygget av Västhamnsverket i början av 1980-talet. Helsingborgs stad har tidigare beslutat att fastställa en utlånings- och borgensram för projektet på 2 miljarder kronor.

 Mer information:
Anders Östlund, VD Öresundskraft AB, tel 042-490 30 80, 070-418 30 80
Lars-Inge Persson, VD Öresundskraft Kraft & Värme AB, 042-4903905, 070-6173905
Ann-Katrin Johansson, Pressansvarig, tel 042-490 30 36, 070-418 30 36

Ämnen

Kategorier

Regioner


Fakta om Öresundskraft
Öresundskraft är ett energibolag i Öresundsregionen som ägs av Helsingborgs stad. Omtanke om miljön är ett centralt begrepp i koncernen. Öresundskraft har närmare 500 medarbetare och förser cirka 265 000 kunder med el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla och bredband. Öresundskraft erbjuder även ett stort antal andra tjänster inom kommunikation, energitjänster och underhåll. Den totala försäljningsvolymen uppgick 2009 till 6,5 TWh, varav 4,9 TWh avser el. Mer info www.oresundskraft.se.

Presskontakt

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla, energitjänster, bredband samt stadshubb för Internet of Things lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige