Gå direkt till innehåll
Primrocks energilager för leverans av balans- och kapacitetstjänster i Stockholm. / Foto: Kristina Sahlén
Primrocks energilager för leverans av balans- och kapacitetstjänster i Stockholm. / Foto: Kristina Sahlén

Pressmeddelande -

​Utvecklingsklustret Energi investerar i energilager som tjänst

Genom en riktad nyemission blir Öresundskrafts samägda bolag Utvecklingsklustret Energi AB delägare i Primrock AB, ett företag som erbjuder balanstjänster och lokal kapacitet från decentraliserade energilager. Detta för att snabba på övergången till ett långsiktigt hållbart elsystem med bibehållen eller förbättrad tillförlitlighet, balans och flexibilitet i Sverige och övriga Norden.

Behovet av balansresurser och eleffekt till lokala förbrukare växer på grund av en snabbt ökande andel vindkraft och en elektrifiering av nya sektorer som exempelvis elfordon och datahallar.­

– Elsystemet kommer de närmaste årtiondena att genomgå en stor omställning där Primrock har som ambition att bidra med konkreta lösningar för att vi ska nå målet att minska användningen av fossil energi, säger Gustav Bergquist, vd för Primrock.

I Sverige är det Svenska Kraftnät som har systemansvaret för elsystemet. Det innebär att Svenska Kraftnät genom egna insatser och genom samordning med andra aktörer, ska se till att tillförlitligheten i kraftsystemet kan upprätthållas samtidigt som kostnaderna för driften optimeras. Ansvaret innefattar bland annat att upprätthålla balansen mellan produktion och förbrukning av el i Sveriges elsystem.

– Primrock har en fungerande och verifierad teknik som levererar tjänster, och tillsammans med en fortsatt hög innovations- och anpassningsförmåga skapar vi tillsammans ett hållbarare energisystem säger Maria Bolin Anvill, vd för Utvecklingsklustret Energi AB.

Primrock kan även med hjälp av sina egenutvecklade, modulära energilager hjälpa elnätsägare att få tillgång till alternativa lösningardär behovet av kapacitet- och balanstjänster bedöms vara stort. Sommarens bristsituation i elsystemet i södra Sverige visar att det finns ett trängande behov av nya tekniska lösningar, nya affärsmodeller och ny kapacitet för att tillgodose elkundernas behov. Företaget har en anläggning i drift på Lidingö och kommer i och med Utvecklingsklustrets investering på knappt 30 miljoner kronor fortsätta att utveckla elsystemet genom att etablera anläggningar i Linköping och Falkenberg under 2021.

– Genom Utvecklingsklustret Energi får Primrock en dynamisk ägare med stor marknadsförståelse och vi kan fortsätta att arbeta för att elsystemet ska bli mer stabilt, flexibelt och skalbart, säger Mattias Ganslandt, grundare och styrelseordförande i Primrock.

Mer information:
Maria Bolin Anvill, vd, Utvecklingsklustret Energi AB, 076-231 27 12. maria@ukeab.se
Gustav Bergquist, vd, Primrock AB, 073-513 00 90. gustav.bergquist@primrock.eu
Mattias Ganslandt, grundare och ordförande, Primrock AB, 070-519 45 24. mattias.ganslandt@multigrid.net

Utvecklingsklustret Energi AB ägs av Jämtkraft, Jönköping Energi, Tekniska verken i Linköping, Umeå Energi samt Öresundskraft och har sitt huvudkontor i Linköping. Inom bolaget finns, förutom satsningen på en digital utvecklingsplattform, även ett delägarskap i Power2U som utvecklar energioptimerings-tjänster för fastighetsbranschen där energi flyttas i tid och rum, så att den finns där och när den behövs.

Primrock AB tillhandahåller balans- och kapacitetstjänster till det nordiska elsystemet. Primrock levererar flexibla tjänster med högsta möjliga tillförlitlighet, precision och snabbhet från distribuerade energilager som ansluts till det koncessionpliktiga elnätet.

Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk som förvaltar svenska statens stamnät för elkraft och är systemansvarig myndighet för elförsörjningen i Sverige.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskraft. Vi är 400 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 125 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla, bredband, stadshubb för Internet of Things samt energitjänster lever vi vår vision: ”För en bättre värld". www.oresundskraft.se

Kontakter

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35
Anders Lundblad

Anders Lundblad

Presskontakt 070-000 36 44

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige