Gå direkt till innehåll
Fjärrvärmesamarbete värt miljoner

Pressmeddelande -

Fjärrvärmesamarbete värt miljoner

I år är det 40 år sedan som Kemira och Öresundskraft inledde sitt samarbete om restvärmen från Kemira i Helsingborg. I två separata studier har effekterna av samarbetet kartlagts och bilden är entydig. Samarbetet har stärkt företagens konkurrenskraft, sänkt utsläppen och haft stora regionalekonomiska effekter.

Det var på våren 1974 som hetvatten från dåvarande Boliden Kemi började pumpas ut i Helsingborgs fjärrvärmenät. Dessförinnan hade värmen kylts bort i Öresund till ingen nytta. För Helsingborgs Kommunala Affärsverk, som Öresundskraft då hette, blev tillskottet av värme extra välkommet. Oljekriserna -74 och -79 fick priset på olja att skjuta i höjden och restvärmen blev ett första steg på väg bort från oljeberoendet.

Utöver affärsnyttan fick samarbetet, som idag kallas Samvärme Helsingborg, en annan effekt, nämligen minskade utsläpp. I ett examensarbete 2014 av Gustav Lindström och Christoffer Ohlander vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings Tekniska högskola, beräknas CO2-besparingarna uppgå till cirka 1,6 miljoner ton mellan åren 1974 och 2012. Det motsvarar 42 000 flygpersonresor mellan Stockholm och New York – per år.

Även utsläppen av andra miljö- och hälsofarliga ämnen som svaveldioxid, kväveoxider, kolväten och flyktiga organiska ämnen har minskat. Och att ta tillvara restvärmen har inneburit att uttaget av naturresurser minskat. Primärenergifaktorn för Helsingborgs fjärrvärmenät är 0,12 vilket är bland de lägsta bland Sveriges större kommuner.

Då som nu grundar sig samarbetet på affärsmässiga principer till nytta för båda parter. Att Kemira får avsättning för restvärmen är en konkurrensfördel för företaget. För Öresundskraft ligger restvärmen som grundplatta i uppvärmningen av Helsingborg. Det har bland annat inneburit att Öresundskrafts fjärrvärmepriser har kunnat hållas under genomsnittspriset i Sverige.

I en parallell studie lät Öresundskraft teknikkonsultföretaget WSP undersöka hur Helsingborgsregionen skulle se ut utan fjärrvärme. I studien jämfördes dagens energisystem i regionen (Helsingborg, Ängelholm och del av Landskrona) med ett alternativt scenario utan fjärrvärme för värmeförsörjningen. Effekterna skulle bli stora:

· CO2 utsläppen skulle vara 131 000 ton/år större, motsvarande 73000 bilar
· 1 358 personer färre skulle ha ett jobb
· Den lokala köpkraften skulle minska med 196 miljoner kronor/år
· Mindre kommunala skatteintäkter motsvarande 1000 grundskoleplatser
· Uttaget av naturresurser – primärenergi - skulle bli sex gånger större

– Fjärrvärmens miljöfördelar är kända sedan tidigare, däremot har vi inte förstått vilken betydelse den har för samhällsekonomin, sade Lars-Inge Persson, chef för affärsområde Kraft & Värme vid Öresundskraft när studien presenterades i maj 2014.

Det finns alltså många goda effekter av fjärrvärmesamarbetet mellan Kemira och Öresundskraft. Döpt till ”Samvärme Helsingborg” har det manifesterats genom flera aktiviteter under 2014. Det har presenterats under Helsingborgs nationella miljökonferens Gröna Idéer i början av juni, på Skånes Energiting och under Näringslivsdagarna i Helsingborg den 6-10 oktober. Det har också uppmärksammats av länsstyrelsen i Skåne som vill synliggöra den stora potentialen för industriell restvärme i länet.

– Det nära samarbetet med Öresundskraft är en viktig del i vårt miljöarbete. Tack vare att vår restvärme kan utnyttjas i fjärrvärmenätet kan vi minska Helsingborgs utsläpp och bidra till en hållbar utveckling av staden, säger Kemira Kemi's vd Lennart Albertsson i en kommentar.

 – Fjärrvärmen har ritat om Sveriges energikarta och har bidragit till att Sverige lyckats nå klimatmålen enligt Kyoto-avtalet. Vi vill berätta för en bredare publik om Samvärme Helsingborg och vad det inneburit för regionen. Här finns lärdomar som kan innebära samma fördelar för andra orter – och för andra länder, säger Öresundskrafts vd Anders Östlund.

 Mer information:
Anders Östlund, vd Öresundskraft, tel. 070-418 30 80
Lennart Albertsson, vd Kemira Kemi, 070-597 98 83
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, 070-418 34 35

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskrafts vision ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” är mer än ord. Fyra femtedelar av fjärrvärmen vi producerar kommer från restvärme, restavfall och biobränsle. Det är klok resurshushållning. Vi tillhandahåller fordonsgas för minskade utsläpp. Vi stödjer småskalig elproduktion, driver på introduktionen av elbilar, erbjuder smarta energilösningar och investerar i lokal vindkraft. Och vi utvecklar effektivare produktion och distribution av värme och el. Med 400 medarbetare ser vi till att 260.000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Allt för en livskraftig Öresundsregion. http://www.oresundskraft.se.

Kontakter

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35
Anders Lundblad

Anders Lundblad

Presskontakt 070-000 36 44

Relaterat innehåll

Relaterade event

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige