Följ Öresundskraft

Öresundskraft deltar på Gröna Idéer

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2014 08:59 CEST

Den 3-4 juni arrangerar Helsingborgs stad den nationella miljökonferensen Gröna Idéer. Framtidens miljöutmaningar och -möjligheter står i fokus för konferensen som bjuder på såväl trendspaningar som aktualiteter och studiebesök.  

Öresundskraft är ett av företagen som ska presentera sig under konferensen på Dunkers kulturhus i Helsingborg. Lars-Inge Persson, chef för affärsområdet Kraft & Värme, ger en bred exposé över företagets aktiviteter i omställningen till ett hållbart energisystem.

Och det finns mycket att berätta. Satsningarna på fossilfria transporter till exempel. Bygget av en ny kallgasmack i Helsingborg ska göra det möjligt för tunga lastbilar att ersätta diesel med biogas och ändå kunna köra till Mälardalen på en tank. Eller arbetet för en gasterminal i Helsingborg där fartyg kan tanka flytande naturgas istället för brännolja. Det skulle betyda mindre utsläpp av CO2, svavel, partiklar och kväveoxider.

Samtidigt går arbetet vidare för att skynda på introduktionen av elbilar, där frågan om laddmöjligheter har högsta prioritet.

Även satsningarna på vindkraft kommer att beröras, liksom stödet till småskalig, förnybar elproduktion där Öresundskraft var tidigt ute med generös ersättning till de som bygger solcellsanläggningar.

Lars-Inge Persson berör även den studie kring fjärrvärmens samhällsnytta som Öresundskraft nyligen offentliggjorde. Utöver miljönyttan så visar studien tidigare okända fakta kring de positiva, samhällsekonomiska effekter som fjärrvärmen i Helsingborg och Ängelholm har.

Mer information:
Lars-Inge Persson, chef AO Kraft & Värme, Öresundskraft, tel. 070-617 39 05
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, 070-418 34 35

Öresundskrafts vision ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” är mer än ord. Fyra femtedelar av fjärrvärmen vi producerar kommer från restvärme, restavfall och biobränsle. Det är klok resurshushållning. Vi tillhandahåller fordonsgas för minskade utsläpp. Vi stödjer småskalig elproduktion, driver på introduktionen av elbilar, erbjuder smarta energilösningar och investerar i lokal vindkraft. Och vi utvecklar effektivare produktion och distribution av värme och el. Med 400 medarbetare ser vi till att 260.000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Allt för en livskraftig Öresundsregion. http://www.oresundskraft.se.

Bifogade filer

PDF-dokument