Gå direkt till innehåll
Öresundskraft deltar på Gröna Idéer

Pressmeddelande -

Öresundskraft deltar på Gröna Idéer

Den 3-4 juni arrangerar Helsingborgs stad den nationella miljökonferensen Gröna Idéer. Framtidens miljöutmaningar och -möjligheter står i fokus för konferensen som bjuder på såväl trendspaningar som aktualiteter och studiebesök.  

Öresundskraft är ett av företagen som ska presentera sig under konferensen på Dunkers kulturhus i Helsingborg. Lars-Inge Persson, chef för affärsområdet Kraft & Värme, ger en bred exposé över företagets aktiviteter i omställningen till ett hållbart energisystem.

Och det finns mycket att berätta. Satsningarna på fossilfria transporter till exempel. Bygget av en ny kallgasmack i Helsingborg ska göra det möjligt för tunga lastbilar att ersätta diesel med biogas och ändå kunna köra till Mälardalen på en tank. Eller arbetet för en gasterminal i Helsingborg där fartyg kan tanka flytande naturgas istället för brännolja. Det skulle betyda mindre utsläpp av CO2, svavel, partiklar och kväveoxider.

Samtidigt går arbetet vidare för att skynda på introduktionen av elbilar, där frågan om laddmöjligheter har högsta prioritet.

Även satsningarna på vindkraft kommer att beröras, liksom stödet till småskalig, förnybar elproduktion där Öresundskraft var tidigt ute med generös ersättning till de som bygger solcellsanläggningar.

Lars-Inge Persson berör även den studie kring fjärrvärmens samhällsnytta som Öresundskraft nyligen offentliggjorde. Utöver miljönyttan så visar studien tidigare okända fakta kring de positiva, samhällsekonomiska effekter som fjärrvärmen i Helsingborg och Ängelholm har.

Mer information:
Lars-Inge Persson, chef AO Kraft & Värme, Öresundskraft, tel. 070-617 39 05
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, 070-418 34 35

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskrafts vision ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” är mer än ord. Fyra femtedelar av fjärrvärmen vi producerar kommer från restvärme, restavfall och biobränsle. Det är klok resurshushållning. Vi tillhandahåller fordonsgas för minskade utsläpp. Vi stödjer småskalig elproduktion, driver på introduktionen av elbilar, erbjuder smarta energilösningar och investerar i lokal vindkraft. Och vi utvecklar effektivare produktion och distribution av värme och el. Med 400 medarbetare ser vi till att 260.000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Allt för en livskraftig Öresundsregion. http://www.oresundskraft.se.

Kontakter

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35
Anders Lundblad

Anders Lundblad

Presskontakt 070-000 36 44

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige