Gå direkt till innehåll
Helsingborgs solmål i hamn

Pressmeddelande -

Helsingborgs solmål i hamn

Helsingborgs mål för solproducerad el är uppfyllt, sex år före utsatt tid. På årsbasis genereras nu 560 000 kWh lokalproducerad, miljövänlig solel från 29 anläggningar.

I stadens energistrategi anges ett delmål på 500 000 kWh årlig solel år 2020. Ett mål som alltså redan överträffats, tack vare småskaliga elproducenter.

– Det är helt i linje med stadens miljömål och vision. Genom tydliga mål, en stark vilja och gemensamma krafter kommer vi långt. Att vi redan nått målet visar på att det finns ett stort intresse gällande solproducerad el och det bådar gott inför framtiden, säger Anna Jähnke, ordförande i miljönämnden

– Sammanlagt finns ett 40-tal anläggningar i drift i Helsingborgs, Ängelholms och Bjuvs kommuner som tillsammans producerar drygt 680 000 kWh. Det berättar Diedrik Fälth, solcellsexpert på Öresundskraft. Han ser optimistiskt på den fortsatta utvecklingen.

– Förra veckan arrangerade LRF och Öresundskraft en informationskväll om solel och intresset var enormt. Vi hade närmare 200 i publiken, de allra flesta aktiva lantbrukare som ser en möjlighet att utnyttja taken på ladugårdar och maskinhallar för solceller.

– Utbyggnadstakten kommer att öka, främst bland lantbruken. Den viktigaste drivkraften är att man känner varandra. När en gård sätter upp solceller på sina tak blir granngårdarna intresserade. Och lantbrukare har en tradition av att tänka långsiktigt med miljöfrågorna nära hjärtat.

– Utvecklingen gynnas av att priserna på solceller kan komma att sjunka ytterligare något. Processen med installation och anslutning är enklare nu än förr. Även ersättningen på 1 kr/kWh som vi betalar för överskottsel bidrar. Men möjligheten till investeringsstöd minskar, ansökningarna till Energimyndigheten överstiger de medel som staten anslagit, avslutar Diedrik Fälth.

Mer information:
Diedrik Fälth, solcellsexpert, Öresundskraft, tel. 070-418 32 11
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, 070-418 34 35

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskrafts vision ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” är mer än ord. Fyra femtedelar av fjärrvärmen vi producerar kommer från restvärme, restavfall och biobränsle. Det är klok resurshushållning. Vi tillhandahåller fordonsgas för minskade utsläpp. Vi stödjer småskalig elproduktion, driver på introduktionen av elbilar, erbjuder smarta energilösningar och investerar i lokal vindkraft. Och vi utvecklar effektivare produktion och distribution av värme och el. Med 400 medarbetare ser vi till att 260.000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Allt för en livskraftig Öresundsregion. http://www.oresundskraft.se.

Kontakter

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35
Anders Lundblad

Anders Lundblad

Presskontakt 070-000 36 44

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige