Gå direkt till innehåll
Öresundskraft backar om torveldning

Pressmeddelande -

Öresundskraft backar om torveldning

I förhandlingarna om ett nytt miljötillstånd för Västhamnsverket kommer Öresundskraft att yrka på en minskad andel torv, från 100 000 till 40 000 ton.
”Vi har gjort en ny bedömning som både ger tillräcklig flexibilitet och som är i linje med vad andra kraftvärmeverk fått tillstånd för” säger Vd Anders Östlund.

Det var i januari i år som Öresundskraft lämnade in ansökan om ett nytt miljötillstånd för produktionen av värme och el vid Västhamnsverket i Helsingborg. I ansökan begärde man tillstånd att årligen få elda upp till 100 000 ton torv som komplement till nuvarande bio-bränsle. Torv klassas idag som ett fossilt bränsle som ger ett nettotillskott av växthusgaser. Ett maximalt utnyttjande av tillståndet skulle därför riskera att bryta den positiva, nedåt-gående trend för utsläppen som Öresundskraft uppnått genom övergången till biobränsle.

-Vår grundläggande tankegång är att kunna använda torv istället för kol, olja eller gas om det uppstår problem med biobränsleleveranserna. Vi har gjort en ny bedömning av behovet och kommer att yrka på ett tillstånd som innebär att torv maximalt utgör 20 procent av bränslebehovet som årsmedelvärde. Därtill att Miljödomstolen delegerar till länsstyrelsen att medge en större andel om det uppstår brist på biobränsle (träpellets).

-Torvandelen ligger i paritet med vad andra kraftvärmeverk fått tillstånd för, samtidigt som vi bedömer att nivån ger oss tillräcklig flexibilitet för att möta en osäker, framtida bränsle-situation. Kan länsstyrelsen därtill medge en ökad andel vid allvarlig brist på träpellets så har vi tillräckliga reserver.

- Vi har lyssnat på synpunkterna på vår ursprungliga ansökan, inte minst från våra egna anställda och väljer därför att redan innan behandlingen i miljödomstolen korrigera vårt ursprungliga yrkande, avslutar Anders Östlund.

Mer information:
Anders Östlund, Vd, Öresundskraft, tel. 070-418 30 80
Göran Skoglund, pressansvarig Öresundskraft, tel. 070-418 34 35

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskraft Med visionen ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” har vi kaxigt höga krav på oss själva. Vårt avtryck på omvärlden ska minska - och vi har kommit en bra bit på väg. Övergången till biobränsle har minskat koldioxidutsläppen med 300 000 ton per år. Fordonsgas i stadsbussarna har förbättrat luften för Helsingborgarna och vi är en av de största påhejarna av elbilar. Vårt nya kraft-värmeverk kommer att göra fjärrvärme och el av restavfall.
Med bas i Helsingborg arbetar vi för en livskraftig Öresundsregion. 450 medarbetare ser till att 260 000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Mer info http://www.oresundskraft.se.

Kontakter

Anders Östlund

Anders Östlund

VD Verkställande direktör, Öresundskraft 042-490 30 80

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige